Zarząd spółki

Zarząd spółki

Prezes Zarządu – Dariusz Orłowski

Jest absolwentem Wydziału Organizacji i Zarządzania na Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
Czytaj więcej

Członek Zarządu – Dyrektor ds. Technicznych – Wojciech Winkel

Z wykształcenia jest magistrem inżynierem technologii żywności. Tytuł ten uzyskał w 1984 roku.
Czytaj więcej

Rada nadzorcza

Przewodniczący Rady Nadzorczej – Hermann Opferkuch

W 1984 roku ukończył studia ekonomiczne w Heilbronn, uzyskując dyplom z zarządzania.
Czytaj więcej

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Eugeniusz Małek

W 1982 roku uzyskał absolutorium na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Czytaj więcej

Sekretarz Rady Nadzorczej – Paweł Bałaga

Ukończył Politechnikę Krakowską z tytułem magistra inżyniera mechanika.
Czytaj więcej

Członek Rady Nadzorczej – Nicole Opferkuch

Posiada średnie wykształcenie oraz doświadczenie w pracy w firmach handlowych.
Czytaj więcej

Członek Rady Nadzorczej – Christoph Koehnlein (członek niezależny)

Ukończył studia na kierunku zarządzanie w biznesie w Fachhochschule für Finanzen.
Czytaj więcej

Członek Rady Nadzorczej - Paweł Tomasz Brukszo (członek niezależny)

Ukończonych wiele szkoleń menadżerskich na Motorola University w Schaumburg , Illinois oraz Management Centre Europe (Bruksela i Londyn). Laureat międzynarodowych konkursów prawniczych: Profesor Telders Moot Court Competition w Hadze i Competition Rene Cassin w Strassbourgu.
Czytaj więcej

Członek Rady Nadzorczej - Laura Weiss

Ukończyła szkołę średnią w 2010 r. Następnie rozpoczęła studia prawnicze na uniwersytecie w Wuerzburgu. Pani Weiss ukończyła szkołę prawną / studium w 2016 r. Od kwietnia 2016 r. wykonuje pracę w sądzie rejonowym w Ellwangen.
Czytaj więcej