Raporty bieżące

7/2020: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% na ZWZA w dn. 27.05.2020 r.

Zarząd Wawel S.A. podaje do wiadomości wykaz Akcjonariuszy Wawel S.A., posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 27.05.2020 r.:

1) Hosta International AG bezpośrednio oraz poprzez podmiot zależny WIK Sp. z o.o.: liczba akcji: 781.761; liczba głosów: 781.761; udział w liczbie głosów na ZWZA: 79,82%; udział w ogólnej liczbie głosów: 52,13%.

2) MetLife Otwarty Fundusz Emerytalny: liczba akcji: 90.000; liczba głosów: 90.000; udział w liczbie głosów na ZWZA: 9,19%; udział w ogólnej liczbie głosów: 6,00%.

3) Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny: liczba akcji: 82.300; liczba głosów: 82.300 ; udział w liczbie głosów na ZWZA: 8,40%; udział w ogólnej liczbie głosów: 5,49%.

W dniu odbycia się ZWZA ogólna liczba głosów wynosiła 1.499.755. Natomiast liczba głosów posiadanych przez akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZA w dniu 27.05.2020 r. (na podstawie zarejestrowanych akcji) wynosiła 979.374.