Raporty bieżące

6/2020: Uchwały podjęte na ZWZA w dniu 27.05.2020 r.

Zarząd Wawel S.A. podaje do wiadomości treść uchwał, które zostały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 27.05.2020 r.

Treść podjętych uchwał zawiera załącznik nr 1.