Raporty bieżące

 • 4/2000: Harmonogram raportów okresowych w 2000 r

  Zgodnie z §47 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (Dz. U. Nr 163, poz. 1160)
 • 3/2000: Aneks do umowy o kredyt

  Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r.- Dz.U.Nr 163 poz. 1160, § 4 ust.1 pkt.3
 • 2/2000: Umowa z biegłym rewidentem

  Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r.- Dz.U.Nr 163 poz. 1160, § 4 ust.1 pkt.26
 • 1/2000: Problem roku 2000

  W związku z pismem otrzymanym od Komisji Papierów Wartościowych i Giełd - Departament Spółek Publicznych i Finansów z dnia 28.12.1999 r., dotyczącym "Problemu roku 2000" Zarząd ZPC "Wawel" S.A. przekazuje informacje w przedmiotowej sprawie: