Raporty bieżące

 • 1/2019: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku

  Zarząd Wawel S.A. podaje do wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku.
 • 13/2018: Zmiana stanu posiadania akcji Emitenta

  Zarząd Wawel S.A. informuje, iż w dniu 19.10.2018 r. powziął wysłaną przez Kayne Anderson Rudnick Investment Management (zwany dalej KAR), 1800 Avenue of the Stars, 2nd Floor, Los Angeles, CA 90067, informację, iż KAR w dniu 12.10.2018 r. zwiększył stan posiadania akcji spółki Wawel S.A. (zwanej dalej „Spółką”).
 • 12/2018: Zmiana terminu przekazania raportu za 1 półrocze 2018

  Zarząd Wawel S.A. informuje, że raport okresowy za 1 półrocze 2018 r., który jak podano w raporcie bieżącym nr 1/2018 miał być przekazany 21 sierpnia 2018 r., zostanie opublikowany 14 sierpnia 2018 r.
 • 11/2018: Wybór Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej oraz powołanie Komitetu Audytu

  W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2018 w sprawie powołania przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. S.A. w dniu 20.06.2018 roku członków Rady Nadzorczej nowej kadencji, Zarząd Wawel S.A. S.A. informuje, że w dniu 28.06.2018 r. na pierwszym posiedzeniu Rady Nadzorczej dokonano wyboru Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej.
 • 10/2018: Powołanie Prezesa Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej

  Zarząd Wawel S.A. podaje do wiadomości następujące informacje: W dniu 20.06.2018 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. dokonało wyboru Pana Dariusza Orłowskiego na stanowisko Prezesa Zarządu Wawel S.A.
 • 9/2018: Uchwała w sprawie dywidendy

  Zarząd Wawel S.A. informuje, że dnia 20 czerwca 2018 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wawel S.A. podjęło uchwałę nr 6 w sprawie przeznaczenia na dywidendę dla akcjonariuszy kwoty 37.493.875,00 zł, co stanowi 25,00 zł na jedną akcję.