Raporty bieżące

 • 4/2019: Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

  Zarząd Wawel S.A. podaje do wiadomości, iż w dniu 15.03.2019 r. Rada Nadzorcza Wawel S.A., na podstawie rekomendacji Komitetu Audytu, wybrała firmę PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp. k.
 • 3/2019: Wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej

  Zarząd Wawel S.A. S.A. informuje, że w dniu 15.03.2019 r. na posiedzeniu Rady Nadzorczej dokonano wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej w osobie Pani Nicole Opferkuch.
 • 2/2019: Śmierć Przewodniczącego Rady Nadzorczej Wawel S.A.

  Zarząd Wawel S.A. z wielkim żalem informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał informację o tym, iż 24 lutego 2019 r. zmarł Pan Hermann Opferkuch, który pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta.
 • 1/2019: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku

  Zarząd Wawel S.A. podaje do wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku.
 • 13/2018: Zmiana stanu posiadania akcji Emitenta

  Zarząd Wawel S.A. informuje, iż w dniu 19.10.2018 r. powziął wysłaną przez Kayne Anderson Rudnick Investment Management (zwany dalej KAR), 1800 Avenue of the Stars, 2nd Floor, Los Angeles, CA 90067, informację, iż KAR w dniu 12.10.2018 r. zwiększył stan posiadania akcji spółki Wawel S.A. (zwanej dalej „Spółką”).
 • 12/2018: Zmiana terminu przekazania raportu za 1 półrocze 2018

  Zarząd Wawel S.A. informuje, że raport okresowy za 1 półrocze 2018 r., który jak podano w raporcie bieżącym nr 1/2018 miał być przekazany 21 sierpnia 2018 r., zostanie opublikowany 14 sierpnia 2018 r.