Raporty bieżące

 • 18/2019: Zmiana terminu przekazania raportu za 1 półrocze 2019 r.

  Zarząd Wawel S.A. informuje, że raport okresowy za 1 półrocze 2019 r., który jak podano w raporcie bieżącym nr 1/2019 miał być przekazany 28 sierpnia 2019 r., zostanie opublikowany 21 sierpnia 2019 r.
 • 17/2019: Otrzymanie zawiadomienia w trybie w art. 69

  Zarząd WAWEL S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej jako: Emitent”) informuje o otrzymaniu w dniu 10 lipca 2019 r. zawiadomienia złożonego przez Panią Nicole Opferkuch – Richter oraz Panią Laura Silvia Opferkuch.
 • 14/2019: Uchwała w sprawie dywidendy - KOREKTA

  Zarząd Wawel S.A. informuje o dokonaniu przez Spółkę korekty oczywistej omyłki pisarskiej w raporcie bieżącym 14/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r.
 • 16/2019 Powołanie Członka Zarządu

  Zarząd Wawel S.A. podaje do wiadomości, iż w dniu 27.06.2019 r. Rada Nadzorcza powołała na Członka Zarządu Pana Wojciecha Winkela.
 • 15/2019: Powołanie członka Rady Nadzorczej

  W dniu 27.06.2019 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. dokonało wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki w osobie Pana Maxa Schaeuble.
 • 14/2019: Uchwała w sprawie dywidendy

  Zarząd Wawel S.A. informuje, że dnia 27 czerwca 2019 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wawel S.A. podjęło uchwałę nr 6 w sprawie przeznaczenia na dywidendę dla akcjonariuszy kwoty 37.493.875,00 zł.