Podstawowe wskaźniki ekonomiczne

Wskaźnik EBITDA - liczony jako zysk operacyjny plus amortyzacja

Wskaźniki Wartość
Wskaznik EBITDA (tys. zł) Zysk operacyjny + amortyzacja 123 114
Marża EBITDA (% udział w przychodach) 19,9

Wskaźnik EBIT - liczony jako zysk operacyjny

Wskaźniki Wartość
Wskaznik EBIT (tys. zł) Zysk operacyjny 97 495
Marża EBIT (% udział w przychodach) 15,8

Wskaźnik Cash flow brutto - liczony jako zysk brutto plus amortyzacja

Wskaźniki Wartość
Wskaznik Cash flow brutto (tys. zł) 130 180
Marża Cash flow brutto (% udział w przychodach) 21,0

Wskaźnik Cash flow netto - liczony jako zysk netto plus amortyzacja

Wskaźniki Wartość
Wskaznik Cash flow netto (tys. zł) 138 941
Marża Cash flow netto (% udział w przychodach) 22,5