Historia na giełdzie

Akcje Wawel SA zadebiutowały na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych 11 marca 1998 r. W obrocie giełdowym znalazły się akcje serii B (emisja z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy) oraz akcje serii C sprzedawane w ofercie publicznej. Cena nominalna akcji obu serii wynosiła 5 zł. W ofercie publicznej akcje sprzedawano po 32 zł za jeden walor. W dniu debiutu cena akcji Wawel SA wyniosła 42 zł.

Historyczne minimum akcje Spółki zanotowały 4 listopada 1998 r., kiedy to kosztowały 14,60 zł. Natomiast 7 maja 2007 r. cena akcji Spółki osiągnęła swoje historyczne maksimum - jeden walor kosztował w tym dniu na zamknięciu notowań 397 zł.

W dniu 17 listopada 2000 r. wprowadzono nowy system giełdowy WARSET. Akcje Wawel SA zostały zakwalifikowane do jednolitego systemu notowań z jednokrotnym określaniem kursu. Decyzją Zarządu GPW w Warszawie SA od dnia 18 kwietnia 2001 r. akcje Wawel SA notowane są w systemie notowań ciągłych.