Akcje Wawel SA

Akcje Wawel S.A. zadebiutowały na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych 11 marca 1998 r. W dniu debiutu cena akcji Wawel SA wyniosła 42 zł.

Aktualności

  • 12 kwietnia podczas 7. Targów CSR na Stadionie PGE Narodowym w Warszawie odbyła się premiera nowego Raportu "Odpowiedzialny biznes w Polsce 2017. Dobre praktyki". Działania Wawel, jako jedynej firmy z branży słodyczy, zostały docenione przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu jako godne polecenia praktyki odpowiedzialnego biznesu w aż trzech kategoriach.
  • Spółka Wawel S.A. podała do publicznej wiadomości sprawozdanie niefinansowe za rok 2017. Raport stanowi wyodrębnioną część sprawozdania z działalności spółki, będącego częścią Raportu Rocznego Wawel S.A. za 2017 r. Sprawozdanie do pobrania wraz z raportem rocznym za 2017 r.: http://test2.wawel.com.pl/relations.php/pl/raporty/raporty-okresowe.html
Wszystkie aktualności

Raporty bieżące

  • 17/2012: Wybór Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej oraz powołanie Komitetu Audytu
  • 16/2012: Powołanie Prezesa Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej
  • 15/2012: Odstąpienie przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy od głosowania nad uchwałą w sprawie tekstu jednolitego statutu Spółki
Wszystkie raporty

Notowania

Ładowanie danych...